Capital Ford và những tấm lòng Hà Nội trao tặng cho Bệnh viện Việt Đức (Bệnh viện Dã chiến 13) 1320 Khẩu trang 3M N95 1870+

Ngày 31/8/2021, đại diện Capital Ford tại TP.Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Bệnh viện Việt Đức (Bệnh viện Dã chiến 13) 1320 Khẩu trang 3M N95 1870+, tại Phòng Công tác xã hội – Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Việt Đức!
Xin được kính chúc các Bác sỹ luôn thật khoẻ mạnh và kiên cường trên mặt trận chống đại dịch COVID-19 !
024.368.11111